HiRO is Japans voor held

Over ons

Elke dag werken we onze missie: op een vernieuwende en speelse manier bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Binnen de lesmethode van HiRO staan 3 belangrijke pijlers centraal: "Vergelijk je zelf niet met anderen", "Probeer elke dag beter te zijn dan gister" en "Ga uit van je eigen kracht". Zo maken we van elk kind een held. Nu, en voor de rest van hun leven.

Elk kind in z'n kracht

Een kind leert het beste binnen een veilig pedagogisch klimaat, met positieve groepsvorming en plezier.

De HiRO lesmethode draagt bij aan deze voorwaarden, zodat elk kind in staat is om te leren.

HiRO is een jaarprogramma binnen een digitale leeromgeving, dat in de klas gebruikt wordt. Fysieke oefeningen spelen een grote rol. De lessen vormen de basis van sociale vaardigheden waar kinderen hun leven lang de vruchten van plukken. 

De oprichters van HiRO waren zelf ooit drukke jongetjes. Ze gingen op judo en leerden daar veel. Ze werden niet alleen fysiek sterker, maar ook mentaal. 

Achteraf bleek judo vol grote levenslessen te zitten. Wat ze leerden op de judomat hebben ze verwerkt in een programma dat kinderen op de basisschool helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. Nog altijd met de judowaarden als basis.

HiRO maakt een klas tot een geheel. De kinderen leren samen door te ervaren. Ze leren grenzen stellen en elkaars grenzen respecteren, ze leren respect hebben voor zichzelf en elkaar, vertrouwen op zichzelf en de ander en om samen te werken.

HiRO is iets voor jou als: 

  • Bewegend- en ervarend leren je aanspreekt.
  • Je leerlingen wilt laten leren door te doen en direct te reflecteren. 
  • Een schoolbreed programma zoekt waardoor de waarden gaan leven in de hele school én een doorlopende leerlijn hebt. 
  • Wilt werken met een betrouwbare SEO-methodiek die door 65.000 kinderen dagelijks wordt gebruikt. 
  • Je niet wilt werken uit boekjes maar via een gebruiksvriendelijke digitale leeromgeving die aansluit op de belevingswereld van kinderen.
  • Graag snel aan de slag gaat (binnen 1 uur).
  • De resultaten graag verwerkt in bestaande systemen (IEP, Zien! en Kindbegrip van ParnasSys)