Wie wij zijn?

Andersom Almere is een matchingsplatform zonder winstoogmerk waar basisscholen onderwijsprogramma’s van externe onderwijsaanbieders kunnen vinden. Het platform is een initiatief van de Almeerse Scholen Groep, Stichting Prisma Almere en SKO en de gemeente Almere vanuit het Noodplan Lerarentekort Almere

Andere initiatieven vanuit Almere in het kader van het lerarentekort zijn:

Flevowijs is hét onderwijsplatform voor studenten, net afgestudeerden, docenten en zij-instromers die zich verder in het onderwijs willen.

Missie en visie Andersom Almere

Waarom
Wij geloven dat goed onderwijs voor alle leerlingen betekent dat je leerlingen niet naar huis hoeft te sturen vanwege lerarentekort. Dat je moet blijven werken aan brede talentontwikkeling. Goed onderwijs zorgt namelijk voor toenemende kansengelijkheid en voor blijvende lol in leren bij leerlingen.

Wat
Wij maken het anderen makkelijker door verbindingen te leggen en samen een goede match te maken tussen school en externe professional. Bovenal ontzorgt Andersom Almere schoolleiders, leerkrachten, externe aanbieders en besturen. Want zij hebben het al druk genoeg.

Hoe
Door middel van dit platform:

  • brengen we het aanbod van externe onderwijsaanbieders en vakdocenten op alle domeinen overzichtelijk bij elkaar;
  • ontzorgen we directeuren in het basisonderwijs bij het realiseren van een extern aanbod dat past bij het profiel van de school;
  • dragen we bij aan werkdrukverlaging van leerkrachten en schoolleiders;
  • willen we het rijke onderwijsaanbod zichtbaar en beschikbaar maken en de brede talentontwikkeling van alle Almeerse kinderen stimuleren.

Neem contact met ons team op als u als aanbieder of school meer wilt weten.