Het platform Andersom Almere wil scholen en aanbieders samenbrengen om het onderwijs in Almere te verrijken. Eind januari 2024 presenteerde het projectteam het communicatieplan. 

 

communicatieplan 1

Over Andersom Almere

Andersom Almere is het platform dat scholen en aanbieders samenbrengt om het onderwijs in Almere te verrijken!
Met Andersom Almere bieden we scholen een uitdagend en uniek aanbod van externe lesaanbieders. De lessen van deze aanbieders kunnen onder – en na schooltijd ingezet worden om leerlingen kennis te laten maken met de verschillende domeinen binnen het onderwijs. Daarnaast kan het aanbod van externe professionals de onderwijsprofessionals ondersteunen bij het verminderen van werkdruk, het uitwisselen van vakkennis en het zorgen voor werkplezier.

De wens voor het ontwikkelen van een platform met aanbod van externe aanbieders is ontstaan vanuit de Almeerse Scholen Groep. Uit onderzoek bleek dat de samenwerkende schoolbesturen in Amsterdam al een platform aan het ontwikkelen waren en in goed overleg tussen alle Almeerse schoolbesturen en in afstemming met de gemeente Almere is het platform voor Almere aangekocht en ingericht voor alle scholen binnen Almere.

Doel Andersom Almere

Andersom Almere ondersteunt Almeerse basisscholen bij het vinden van externe professionals en vakdocenten in het kader van lerarentekort en werkdrukverlaging. De website maakt het zoeken naar inspirerende, verdiepende en goede projecten voor scholen overzichtelijker, laagdrempeliger en gemakkelijker en ondersteunt de scholen bij het invullen van het lesprogramma. De website is een middel om het netwerk van scholen actief te vergroten.

Communicatiedoel Andersom Almere

 1. Informeren: door een overzichtelijk aanbod op de website voor alle scholen van Almere.
 2. Inspireren: door verhalen en ideeën te delen van mooie voorbeelden.
 3. Verbinden en activeren: door school en aanbieder in contact met elkaar te brengen en het gesprek aan te gaan wat zij voor elkaar kunnen betekenen maar ook scholen onderling informatie te delen en mee te denken.

Doelgroepen Andersom Almere

 • Alle basisscholen in Almere
 • Alle middelbare scholen in Almere (doel: schooljaar 2024-2025)
 • Externe lesaanbieders / Anders bekwame professionals
 • Stakeholders

Basisscholen in Almere

Alle basisscholen in Almere kunnen gratis gebruik maken van het platform andersomalmere.nl en hierop een account aanmaken. Zij kunnen eenvoudig aanbod vinden wat voldoet aan de behoefte op dat moment, of het nu gaat om het bieden van een rijke schooldag, bijdraagt aan talentontwikkeling of het verlagen van de werkdruk. Uiteraard passend binnen de schoolvisie.

Teams van de scholen kunnen favorieten aanmaken en hun wensenlijstjes samen bespreken en de school zoekt zelf contact met de aanbieder en maakt afspraken over de inzet van de aanbieder binnen de school.

Basisscholen in Almere – doel

Informeren: 

 • Scholen zijn op de hoogte van het bestaan en het doel van andersomalmere.nl
 • Scholen weten wanneer zij andersomalmere.nl kunnen raadplegen en maken hier ook gebruik van

Inspireren:

 • Scholen delen verhalen en mooie voorbeelden rondom ‘Anders Organiseren’ met elkaar en naar buiten toe

Verbinden en activeren:

 • Scholen zoeken zelfstandig contact met de aanbieders, geven aan waar de behoefte ligt vanuit school en bespreken

Middelbare scholen in Almere – doel

Informeren:

 • Scholen zijn op de hoogte van het bestaan en het doel van andersomalmere.nl
 • Scholen weten wanneer zij andersomalmere.nl kunnen raadplegen en maken hier ook gebruik van

Inspireren:

 • Scholen delen verhalen en mooie voorbeelden rondom ‘Anders Organiseren’ met elkaar en naar buiten toe

Verbinden en activeren:

 • Scholen zoeken zelfstandig contact met de aanbieders, geven aan waar de behoefte ligt vanuit school en bespreken hoe zij elkaar kunnen helpen en de lessen van de aanbieder concreet kunnen inzetten binnen het lescurriculum van de school.

Externe lesaanbieders

Externe lesaanbieders kunnen scholen ondersteunen en helpen met het invullen van lestijd binnen school. Dit kan zowel lestijd onder schooltijd zijn als lestijd binnen het naschoolse aanbod. De lessen worden gegeven op het gebied van: kunst en cultuur, natuur en milieu, wetenschap en techniek, sportiviteit, media en digitale geletterdheid of
burgerschap en persoonlijke ontwikkeling.
Het aanbod kan bestaan uit het bieden van (een reeks aan) workshops of een leerlijn voor langere periode. De externe professionals komen vaak op school om te helpen maar de klas kan ook naar de locatie van de aanbieder toekomen, afhankelijk van het aanbod. De externe professionals zijn niet bevoegd om voor de klas te staan maar de professionals
zijn vakbekwaam voor het geven van de eigen lessen.
Alle aanbieders zijn actief in Almere. De meesten hiervan zijn gevestigd in en rondom Almere en kennen de stad en de aanbieders kunnen bij Andersom een portfolio van mooie lessen aanbieden.

Externe lesaanbieders – doel

Informeren:

 • Aanbieders in zijn op de hoogte van het bestaan en het doel van andersomalmere.nl
 • Aanbieders weten hoe zij een account kunnen aanmaken, het eigen lesaanbod kunnen profileren en vragen kunnen stellen bij onduidelijkheden

Inspireren:

 • Aanbieders delen verhalen en mooie voorbeelden rondom ‘Anders Organiseren’ naar buiten toe zodat scholen en andere aanbieders geïnspireerd worden

Verbinden en activeren:

 • Aanbieders zoeken contact met scholen om samen bespreken welke behoefte school heeft en hoe de aanbieder een bijdrage kan leveren aan het lesaanbod binnen school.

Stakeholders

Naast de scholen uit Almere en de aanbieders zijn er nog verschillende andere organisaties betrokken bij initiatieven rondom het lerarentekort in Almere en daarbuiten:

 • Schoolbesturen binnen Almere
 • Schoolbesturen buiten Almere
 • Gemeente Almere
 • Partners AndersomAmsterdam en AndersomDenHaag en ontwikkelaar IJSfontein.
 • OCW
 • Onderzoeksbureau SEO en Oberon

Stakeholders – doel

Informeren:

 • Stakeholders zijn op de hoogte van het bestaan en het doel van andersomalmere.nl

Inspireren:

 • Stakeholders laten zich inspireren door verhalen en mooie voorbeelden rondom ‘Anders Organiseren’ en passen hierop toekomstplannen en beleid aan.

Verbinden en activeren:

 • Stakeholders lezen op de website Andersom Almere de succesverhalen. Deze verhalen en het gebruik van de website (monitoren via Matabo) maken onderdeel uit van de rapportage naar bepaalde stakeholders.

Middelen

De middelen die worden ingezet dragen bij aan de gestelde communicatiedoelen: informeren, inspireren en verbinden. De focus ligt hierbij op:

 • Website andersomalmere.nl: de website is actueel en er is een goed overzicht te vinden van de verschillende domeinen waarop
  aanbieders actief zijn. De website moet goed via verschillende zoektermen gevonden kunnen worden en ook gelinkt worden vanuit
  verschillende websites (schoolbesturen/ gemeente etc.)
 • Nieuwsbrief en social media: de laatste nieuwtjes en inspirerende voorbeelden worden gedeeld met de betrokkenen
 • Interne communicatie: via schoolbesturen vraag om intern (binnen het eigen bestuur) te delen

Contactpersonen

 • Schoolbesturen
  • ASG
  • Prisma
  • SKO
  • Almere Speciaal
  • Viertaal
  • Eduvier
  • Passend Onderwijs Almere
 • Flevowijs
 • Gemeente Almere
 • Andersom Den Haag
 • Andersom Amsterdam

Doelgroep-middelenmatrix

com plan matrix

Contentplanning 2024

contenplanning