De inhuur van externe professionals kan ingezet worden op verschillende manieren. Welk scenario je als school kiest, hangt af van de uitdaging die je als school hebt. Hier vind je ter inspiratie vier voorbeelden van scenario's.
Scenario 4: brede talentontwikkeling.

 

slotervaart leerlingen

De meeste lessen wordt onder schooltijd gegeven, maar in de schoolvakanties kunnen kinderen ook meedoen aan naschoolse activiteiten.

In Slotervaart werken drie basisscholen (OBS De Toekomst, De Huizingaschool en De Zevende Montessorischool) samen met het Huis van de Wijk De Buurtzaak om de inhuur van externe aanbieders optimaal te benutten.

De basisschoodirecteuren wilden de al aanwezige potentie, expertise, ambities en competenties van de wijk benutten. Lokale professionals kunnen kinderen meer context bieden waar ze het leren aan kunnen ophangen.

De ervaringen binnen de externe lessen helpen de leerlingen bij het doorgronden van processen en geven ze meer kennis van hun omgeving. Op deze manier leren leerlingen niet alleen uit lesboeken, maar juist ook in de praktijk. 

Ontdek ook hoe dit scenario OBS De Toekomst, De Huizingaschool en de Zevende Montessorischool bevalt.

 

‘In de klas ligt de nadruk toch vaak op theorie, bij externe lessen juist op de praktijk.’

Eva Meilof - directeur Zevende Montessorischool