Anders bevoegden zijn vaak vakprofessionals in bijvoorbeeld het domein van kunst of natuur & techniek. Maar ook studenten worden ingezet om de werkdruk van leerkrachten te verlichten of het onderwijs te verrijken. StudyTree is gespecialiseerd in het werven, inzetten en begeleiden van SchoolStudent

 pxl 20230605 111622069.portrait

 

dummy image

Jasper Reinders

Jasper Reinders is medeoprichter en hoofd onderwijs bij StudyTree. Diensten zijn onder andere het verzorgen van lessen met eigen docenten, het ontwikkelen van curricula, het ontwikkelen van examens en de inzet van assistenten binnen het primair onderwijs. Met het project SchoolStudent worden studenten met interesse in het onderwijs ingezet als ondersteuners in het primair onderwijs om het lerarentekort tegen te gaan.

 

Hoe is het project SchoolStudent gestart?
In 2018 is het project SchoolStudent gestart. De vriendin van Jasper van Aalst, één van de oprichters van het project, is zelf werkzaam op een school en vertelde thuis vaak over de problemen in het primair onderwijs: hoge werkdruk voor docenten, kansenongelijkheid en te weinig extra aandacht voor leerlingen die dat nodig hebben. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van die problemen is het project SchoolStudent gestart met een pilot op een school in Amsterdam-West. Sindsdien is het aantal scholen enorm gegroeid en zijn studenten actief op scholen door het hele land heen.

Jasper: 'We verlagen niet alleen de werkdruk op basisscholen. Door studenten in te zetten in het primair onderwijs hopen we hen enthousiast te krijgen om later in het onderwijs te werken. Hiermee vergroten we de doorstroom.' 

‘Andere aanbieders kunnen via ons ook studenten inzetten als extra ondersteuning’ 

Jasper Reinders– mede-oprichter en hoofd StudyTree/SchoolStudent

Wat voor soort studenten werken voor jullie?
Jasper: ‘Het zijn wo-studenten die graag een maatschappelijk relevante bijbaan willen. Vaak doen ze ook een sociaal wetenschappelijke, psychologische of pedagogische opleiding, maar dat hoeft helemaal niet. Omdat studenten hun roosters aan het begin van het jaar al hebben, kunnen wij met hen goed van tevoren afspraken maken over de inzet, in sommige periodes meer dan tien uur in de week.

Diensten die we verlenen, zijn bijvoorbeeld het helpen bij ondersteunend of verdiepend onderwijs of het zijn van assistent in de klas. Ook ondersteunen schoolstudenten van ons de vakprofessionals van andere aanbieders. Daar hebben we in Amsterdam inmiddels veel ervaring mee opgedaan. Op die manier zijn er bijvoorbeeld twee ondersteuners voor een groep in plaats van één, wat de veiligheid in een groep sterk vergroot.'

pxl 20230612 121526134.portrait

pxl 20230612 133822149.portrait

 

Wat zijn vanuit jouw ervaring aanbevelingen om anders bevoegden succesvol in te zetten op scholen?
Jasper: ‘Investeer aan de voorkant! Hoe hoog de nood ook is, het is zaak om uit de ad hoc-flow te komen. Vanuit onze organisatie kom ik het liefst ruim van tevoren en luister dan in eerste instantie wat er nodig is en hoe wij kunnen helpen bij de oplossing. Zoekt een school werkdrukverlichting of juist verrijking van het onderwijs? Ik houd bij de oplossing zo goed mogelijk rekening met de leeftijd van de leerlingen, de samenstelling van de school en de manier waarop een school zelf werkt. Met de studenten voer ik van tevoren het gesprek, begeleid hen tijdens het traject en evalueer hun inzet. 

Vanuit de scholen én de studenten krijg ik positieve geluiden terug, vooral als de studenten zich thuis gaan voelen en onderdeel van het. Studenten zijn goed coachbaar, geven frisse energie in een school én SchoolStudent kan een talentpool zijn voor toekomstige leerkrachten.' 

Lees hier hoe de inzet van SchoolStudent een andere school in Amsterdam beviel.