Inmiddels is Bijzonder Jij een behoorlijk begrip in het onderwijs in Almere. En Bijzonder Jij heeft een groot aanbod… maar niet al deze mogelijkheden, waarbij scholen worden ontzorgd en geholpen, zijn altijd even goed bekend. Tijd om daar verandering in te brengen. Andersom Almere gaat in gesprek met Mariska Kloppenburg, oprichtster en eigenaresse van Bijzonder Jij. 

dummy image

Over Bijzonder Jij
Bijzonder Jij biedt nascholing voor schoolteams PO en VO, (ambulante) begeleiding, zowel individueel als in groepsverband in de PO en VO. Daarnaast bieden zij coaching voor leerkrachten op het pedagogisch en didactisch handelen en geven zij onderwijs advies aan directie en intern begeleiders. Het hulpaanbod bestaat van trainingen voor de klas tot het coachen van leerkrachten. ‘Voor scholen richten wij ons vooral op de drie onderdelen Gedrag, Leren en Kwaliteit van onderwijs’, vult Mariska aan. De voorbeelden hieronder gaan hier dieper op in.

‘Elk kind verdient een eerlijke kans op een goede en gelukkige toekomst’

Mariska Kloppenburg – oprichtster en eigenaresse van Bijzonder Jij

foto 4

 

Bewegend leren
Niet alleen voor het regulier onderwijs maar ook voor het speciaal onderwijs wordt Bijzonder Jij ingezet. Zo ook voor basisschool De Bongerd (speciaal onderwijs). In dit geval ging een specialist van Bijzonder Jij aan de slag met een groepje en nam deze mee uit de klas en liet op een andere manier zien hoe leren ook leuk kon zijn, door de combinatie van bewegen en leren. ‘De groep was gelijk enthousiast en in een enkel geval was een leerling echt beledigd als deze niet met ‘de meester’ (onze specialist) mee mocht’, vertelt Mariska.

Ondersteuning bij leerlingen die thuiszitten
Bijzonder Jij zit zeker niet stil en beweegt mee met de behoeften van de school en draagt bij aan de maatschappelijke problematiek. Zo ook als het gaat om het onderwerp 'Thuiszitters’. ‘Hiervoor zijn wij onlangs met een pilot gestart, genaamd On Track, geeft Mariska aan. Het programma richt zicht zich op het voorkomen van ‘thuiszitters’, naar aanleiding van diverse signalen die vooraf afspelen. Het programma duurt 10 weken waarbij de leerlingen drie keer per week een ochtend ondersteund worden bij schoolse, academische en sociaal emotionele vaardigheden. ‘Zo kunnen we voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. De eerste resultaten zijn positief! We zien leerlingen weer met een glimlach naar school gaan. Ook het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft positief gereageerd op dit preventieve project.’

Voor de leerlingen die helaas al thuis zijn komen te zitten, werken wij al jaren samen met Passend Onderwijs en de schoolbesturen. We helpen hen met creëren van een fijn dagritme en routines, vertrouwen in zichzelf en de wereld om zich heen en zo laten we hen stap voor stap weer wennen aan het schoolse leren om vervolgens te ondersteunen bij terugkeer in een schoolse setting.

 

foto 3

Hulp bij gedragsuitdaging in de groep
In samenwerking met Oké op school ondersteunt Bijzonder Jij bij gedragsuitdagingen in de groep. De leerkrachten worden geholpen om het groepsproces vorm te geven en te zorgen voor een veilig klimaat. Dit zorgt voor een goede binding in de groep en werkt ook zeker stress verlagend voor de leerkracht. Dit wordt vergoed vanuit de NPO gelden.

Samen zorgen voor de kinderen in Almere
‘Wij willen het beste uit ieder kind halen’, aldus Mariska. ‘Met oprechte passie voor het kind. Het mooiste compliment wat we ooit hebben ontvangen van een kind is ‘Ik ben echt trots op mezelf’. Wat we van ouders regelmatig horen is dat ze hun kind weer ‘terug hebben’. En daar doen we het voor! Bijzonder Jij hoopt met alle expertises die zij in huis hebben de scholen in Almere goed te kunnen helpen, zeker in deze drukke tijden en de soms complexe stadproblematiek die ook zeker meespeelt. Ons motto is: elk kind verdient een eerlijke kans op een goede en gelukkige toekomst. Laten we daar samen voor gaan.’

Wil je meer weten wat Bijzonder Jij kan bieden voor jouw school? Check dan de website en neem vooral contact op als je vragen hebt.

 

foto 1