In de zomervakantie lopen veel jongeren het risico dat zij hun taalniveau niet weten te handhaven. De Zomerschool, die in niets lijkt op een gewone school, is de oplossing!

De Zomerschool is goed voor de taalontwikkeling én een zinvolle vrijetijdsbesteding. Jaarlijks gaan meer dan 100 jongeren uit groep 5 tot en met 8 naar de Zomerschool. In een periode van drie weken ondernemen de kinderen dagelijks leuke, creatieve en leerzame activiteiten op school en daar buiten.

Video

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Ondersteuning
Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens vakantie
In en om de school
Tijdsduur: Dagdeel
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Kort (2-5 weken)

Kosten

Over de aanbieder

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. SKC helpt jongeren in Amsterdam en Amstelveen met verschillende culturele achtergronden om op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving en gelijke kansen te krijgen. Relatief veel jongeren in de grote stad groeien op in een kansarme omgeving. Hierdoor krijgen zij vaak minder kansen dan gemiddeld om zich optimaal te ontwikkelen. De samenleving verliest een enorme kapitaalbron wanneer deze jongeren langs de zijlijn blijven staan. SKC is ervan overtuigd dat deze jongeren het in zich hebben om succesvol te zijn. Met de juiste ondersteuning doen ook zij volledig mee. SKC zet zich voor deze jongeren in door middel van verschillende projecten gericht op de sociaal emotionele, cognitieve en culturele ontwikkeling. SKC bestaat officieel sinds 2005, maar heeft haar oorsprong in het nog steeds succesvolle Mentorproject dat is ontstaan in 1998. De intensiev