Actief burgerschap is een voorwaarde om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. De jongeren gaan op zondag regelmatig op excursie om de opgedane kennis te ervaren.

Dit programma op zondag staat in het teken van taalbeleving en kennis van land en volk. Actief burgerschap is een voorwaarde om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. De jongeren verdiepen zich wekelijks op de zondag in een vier uur durend programma in diverse thema‚Äôs, zoals; kunst en cultuur, godsdienst, geschiedenis en maatschappelijke kwesties.

Video

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Kunst & cultuur, Ondersteuning
Groep 7, Groep 8
Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: Dagdeel
Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig

Kosten

Over de aanbieder

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. SKC helpt jongeren in Amsterdam en Amstelveen met verschillende culturele achtergronden om op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving en gelijke kansen te krijgen. Relatief veel jongeren in de grote stad groeien op in een kansarme omgeving. Hierdoor krijgen zij vaak minder kansen dan gemiddeld om zich optimaal te ontwikkelen. De samenleving verliest een enorme kapitaalbron wanneer deze jongeren langs de zijlijn blijven staan. SKC is ervan overtuigd dat deze jongeren het in zich hebben om succesvol te zijn. Met de juiste ondersteuning doen ook zij volledig mee. SKC zet zich voor deze jongeren in door middel van verschillende projecten gericht op de sociaal emotionele, cognitieve en culturele ontwikkeling. SKC bestaat officieel sinds 2005, maar heeft haar oorsprong in het nog steeds succesvolle Mentorproject dat is ontstaan in 1998. De intensiev