Football Talent fasciliteert een effectieve invulling van de 5e / alternatieve schooldag. Het beoefenen van verschillende sporten op locatie in combinatie met huiswerkbegeleiding!

Probleemstelling:

Het ASG constateert een te kort aan leraren op de (basis)scholen waardoor een 4-daagse schoolweek dreigt te ontstaan. 

Constatering:

  1. De kinderen bewegen anno 2023 te weinig. Hierdoor ontstaat overgewicht maar ook bewegingsarmoede, vermoeidheid, lusteloosheid en verminderd concentratie vermogen.
  2. De tendens is dat steeds meer ouders werken. Dat betekent dat ouders steeds minder tijd hebben om zijn of haar kind(eren) te ondersteunen bij het maken van huiswerk. Kinderen gaan steeds vaker naar de BSO. Op de BSO zie je veelal dat kinderen worden beziggehouden. Na de BSO moeten de kinderen nog eten, huiswerk maken (onder begeleiding van de ouder), sporten, ontspannen/ quality time en nog veel meer. 

Hoe ziet dat eruit?

 Locatie:

Voetbal/ sport verenigingen Almere

Gebruik:

Velden, kleedkamers en kantine

De kinderen worden i.p.v. naar school, naar de vereniging gebracht. Daar worden ze ook weer opgehaald.  Er verandert dus feitelijk niets voor de ouder behalve een andere locatie waar hun zoon/ dochter gebracht en gehaald dient te worden.

De dag wordt in 2 delen ingedeeld met tussendoor een lunch.

  1. Sport en bewegen (kennis maken met verschillende sporten)
  2. Huiswerkbegeleiding

Sport en bewegen.

Er wordt een lange termijnplanning gemaakt waarin de kinderen kennis maken met verschillende sporten. Normaliter moeten kinderen kiezen op welke sport ze willen (direct vaak voor een jaar) maar ze hebben geen idee hoe of ze dat wel leuk vinden. In het beschreven concept ervaren ze gedurende het jaar verschillende sporten. Wanneer ze een bepaalde sport erg leuk vinden dan kunnen ze zich specialiseren en aanmelden bij een vereniging. Daarnaast draagt het bij aan de fysieke/ atletische/ motorische ontwikkeling van het kind en komt ten goede van de vitaliteit.

Hoe ziet een les eruit?

We werken in groepjes van +/- 12 kinderen in een circuit model. Het voordeel hiervan is dat de kinderen les krijgen van verschillende “trainers” in allerlei vormen. 

Huiswerk begeleiding

Waar de ene groep sport, heeft de andere huiswerkbegeleiding.

Onder begeleiding van leraren van de betreffende school (kan ook extern) werken de kinderen gericht aan hun huiswerk. De leraren van de kinderen zorgen ervoor dat de kinderen precies weten wat ze op de betreffende dag moeten doen. Het voordeel hiervan is dat de kinderen thuis een stuk minder aan huiswerk hoeven te doen waardoor je de ouders ontlast. Een ander bijkomend voordeel is dat de kinderen extra begeleiding van een professional krijgen.

Roulatie:

Er kunnen een x aantal scholen/  klassen op een bepaalde dag een alternatieve dag indeling hebben zoals beschreven. Dit betekent dat we rouleren in de dagen. Bijvoorbeeld school / klas A en B komen elke maandag en school / klas C en D op dinsdag etc.

Conclusie:

Middels het beschreven concept wordt het ontstane probleem veranderd in een unieke kans.

Ö      Oplossing voor leraren tekort

Ö      Effectieve invulling van de 5e dag.

Ö      Draagt bij aan de vitaliteit van het kind

Ö      Draagt bij aan de motorische ontwikkeling van het kind

Ö      Het kind komt in aanraking met meerdere sporten (wat ze anders niet zo snel doen) waardoor een kind enthousiast kan raken om een bepaalde sport te gaan beoefenen.

Ö      We kunnen het concept heel snel op grote schaal in elkaar zetten. (we hebben beschikbaar en geschoold kader)

Ö      De sport locaties (verenigingen) worden in de ochtend/ begin middag nauwelijks gebruikt waardoor er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de (sport)locaties op de scholen. Hierdoor ontstaat er extra ruimte op de scholen.

Ö      Kinderen krijgen huiswerkbegeleiding o.l.v. een professional

Ö      De druk op de ouders wordt verminderd (kinderen hebben al gesport en het huiswerk is (vrijwel) al gedaan na schooltijd)

Ö      Zelf heb ik al veel ervaring in het concept school en sport nav mijn functie als HJO bij Almere City FC en NEC Nijmegen.

Video

Wat moet je weten

Sport lijf & bewegen
Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd
In en om de school, Buiten de school, Almere Buiten, Buiten de school, Almere Haven, Buiten de school, Almere Hout, Buiten de school, Almere Poort, Buiten de school, Almere Stad
Tijdsduur: Hele dag
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 34, 37, 57, 58

Informatie over de locatie

Adres 1:
Voetbal vereniging Almere Stad (in overleg)
Voetbal vereniging Almere Haven (in overleg)

Adres 2:
Voetbal vereniging Almere Buiten (in overleg)
Almere

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht

Over de aanbieder

Het profiel van de aanbieder is nog niet gepubliceerd

Het profiel van de aanbieder is nog niet gepubliceerd