Onze professionele begeleiders van Bijzonder Jij komen bij jou op school om aan de slag te gaan met leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben bij rekenen, taal, begrijpend lezen en/of spelling.

Als wij de leerlingen kunnen ondersteunen bij de hiaten die ze hebben kan de leerling makkelijker meekomen in de les en heeft de leerkracht tijd en ruimte voor (overige) verlengde instructie. Dit kan een leerling met OPP betreffen en een groepje met leerlingen die wat extra's nodig hebben op het betreffende vakgebied. Met 1 of 2 keer per week een half uur kunnen we leerlingen al een stapje verder helpen in hun ontwikkeling en daarnaast het gevoel geven dat ze groeien en met meer zelfvertrouwen de les in gaan.

Organisatie
We werken met groepjes van maximaal 4 leerlingen, die zoveel mogelijk zijn geclusterd op niveau, hulpvraag of specifiek onderdeel van een vakgebied. Deze groepjes maak je als school zelf op basis van alle resultaten en observaties. Alles is in overleg en we kunnen de groepjes ook tussendoor wisselen als dat voor de school op dat moment zinvoller is en we stemmen natuurlijk tussendoor af met de leerkracht en IB. Dit kunnen we mondeling doen, maar doen we ook in de vorm van logboekjes die wij bijhouden met alle opvallendheden.

Mogelijkheden
Op een ochtend van 3 uur kunnen wij met 6 groepjes leerlingen aan de slag. Een half uur per groepje. U kunt ervoor kiezen om dit allemaal rekenen te laten zijn omdat dit nu het speerpunt van uw school is waar u extra op in gaat zetten. Maar het kan ook zijn dat er uit elke jaargroep een groepje leerlingen aan de slag gaan met elk een ander vakgebied.

Inzet middelen en materialen
U kunt ervoor kiezen om ons te laten werken met materialen/methodes die school zelf ook aanbiedt, maar we hebben ook onze eigen middelen en materialen om kinderen net op een andere manier te laten leren. We zetten naast lesmateriaal op het platte vlak ook veel activerende werkvormen en doelgerichte spellen in. Deze zijn ontwikkeld door onze begeleiders die allemaal minimaal HBO geschoold zijn en ervaring hebben met lesgeven op scholen en kennis hebben van de leerlijnen.

Naast het verbeteren van de didactische vaardigheden vinden we het belangrijk dat we leerlingen bewust maken van de leerkuil waar ze doorheen gaan, de mindset en welke (niet-)helpende gedachtes je kunt hebben tijdens het leren. Dit zorgt ervoor dat ze vol zelfvertrouwen de (eventueel) komende moeilijkheden aangaan en je als leerkracht met nieuwe lesstof aan de slag kunt met je hele groep.

Wat moet je weten

Ondersteuning
Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: Dagdeel
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht
Totaalprijs: Kostenindicatie: 78,50 euro per uur (dagdeel bestaat meestal uit 4 uur, waarin directe en indirecte tijd zit)

Over de aanbieder

Bijzonder Jij is een expertisecentrum voor onderwijsadvies, orthopedagogiek en bijlessen in Almere.