Elke woensdag hebben alle leerlingen van ODS Nellestein talentendag. Alle groepen volgen workshops van externe professionals terwijl de eigen leerkrachten vergaderen of bijscholing hebben.

 

Directeur Jenny Horstink aan het woord:

Waarom heb je een externe lesaanbieder ingeschakeld?
‘Vooral om de werkdruk te verlagen. Ik januari 2020 hebben wij met het team besproken wat onze werkdruk zou kunnen verlagen. Daar kwam uit dat we de kans wilden krijgen om elkaar onder werktijd uitgebreid te kunnen spreken. Sinds onze leerlingen op woensdag les krijgen van externen, beginnen wij met een lange plenaire vergadering en is er daarna nog voldoende tijd voor leerteams, bhv, scholing, etc. En dat allemaal onder werktijd.’

Waarom heb je voor onder andere Karibu gekozen?
‘Karibu werd ons aangeraden door Nathalie Bremer en dat was een goede keuze. Het is een locale organisatie met een enorm netwerk op verschillende gebieden. Afrikaanse kunst, zang, dans, social media en drama zijn enkele voorbeelden van de workshops die aangeboden worden. We kunnen dus steeds dezelfde organisatie inzetten en tegelijkertijd onze leerlingen heel diversse lessen aanbieden.’ 

Welke subsidie heb je hiervoor ingezet en hoe heb je die aangevraagd?
‘60% van de kosten worden vergoed door het noodplan van de minister van Onderwijs. De overige 40% wordt bekostigd uit werkdrukverlagende middelen en het bredeschoolbudget. Ik ben heel blij dat we het zo kunnen oplossen, want een jaar lang elke woensdagochtend ruim 25 workshops aanbieden én het vaste personeel doorbetalen is niet goedkoop.’ 

Wat zijn de voordelen van andersom.amsterdam voor jou? 
‘Andersom.amsterdam helpt mij op twee manieren. Ten eerste gebruik ik het om ons workshopplan te ontwerpen. welke workshop voor welke groep, dat werk. Voorheen deed ik dat met geeltjes op de muur. Nu zie ik dat in één oogopslag in mijn dashboard. Daarnaast laat ik me graag inspireren door het aanbod dat ik nog niet ken.’

 

'We vinden het heel relaxed dat we op woensdag zo’n break van ons gewone schoolwerk hebben.'

Te’keyah en Indie-Mae – leerlingen ODS Nellestein

Aanbieder Boris Bukuru, medeoprichter van Karibu:

Wat is voor jou de reden om je lessen op scholen aan te bieden?
‘Toen mijn compagnons en ik begin dit schooljaar Karibu oprichtten was het in eerste instantie onze bedoeling om talenten en professionals in allerlei verschillende beroepen te koppelen aan lokale instanties. Maar toen we erachter kwamen hoe groot het lerarentekort momenteel is, wisten we wat ons te doen stond. Nu benutten we ons grote netwerk om scholen te helpen voldoende mensen voor de klas te hebben. We focussen ons nu vooral op Zuidoost. Hier bedienen we drie pilotscholen, waarvan Nellestein onze grootste opdrachtgever is. In de toekomst gaan we ons ook meer op Nieuwwest en andere stadsdelen richten.’  

Wat bieden jullie scholen?
‘We passen ons aanbod aan aan de vraag van de scholen. Jenny gaf aan dat zij graag lessen wilde op het gebied van muziek, theater, sport en zelfverdediging. Lessen die wel belangrijk zijn voor de leerlingen, maar die de vaste leerkrachten niet kunnen geven. Behalve dat we de scholen ontzorgen, bieden we de kinderen ook rolmodellen. 

Wanneer je als meisje zelfverdedigingslessen van een bekende kickbokser krijgt, maakt dat natuurlijk enorme indruk.’ 

Wat zijn de voordelen van andersom.amsterdam voor jou?
‘Dankzij andersom.amsterdam kan ik sneller en gemakkelijker contacten met scholen leggen. Ik kan meer lijntjes uitzetten en meer kansen creëren. Ik denk dat het voor alle partijen goed werkt. Een platform als dit is een mooi middel om een groot en krachtig netwerk op te bouwen.’ 

Hoe zijn de reacties van de leerlingen?
‘De eerste dag dat we op Nellestein begonnen waren de leerkrachten en leerlingen heel zenuwachtig. Sommigen hadden de nacht ervoor zelfs niet zo goed geslapen. Maar als ik nu kinderen op straat tegenkom, krijg ik alleen maar leuke reacties. Om echt de effecten van onze inzet te meten, is het nog een beetje te vroeg. Tot nu toe hebben we vooral ingezet op kennismaken, nu is het tijd om te verdiepen. Maar met het plezier zit het in ieder geval goed. En de leerlingen zijn minder vaak afwezig, dat is ook een goed teken.’

 

talemntendag nellestein 2

 

Leerkracht aan het woord:

Wat heeft de inzet van de externe lesaanbieder jou opgeleverd?
‘Ik heb nu veel meer tijd om te overleggen met collega’s, vooral met de leerkracht van mijn parallelklas.

Het is erg fijn om niet meer na schooltijd te hoeven vergaderen. In die zin is de inzet van Karibu zeker werkdrukverlagend.

Daarnaast gebruiken wij de woensdag om onze lessen voor donderdag tot en met dinsdag voor te bereiden.

Ook prettig: de mensen van Karibu begeleiden onze leerlingen op woensdagochtend ook bij hun bezoek aan de schooltuinen en bij het schoolzwemmen.

Zo kunnen we de overige vier lesdagen echt meters maken met het vaste curriculum.’ 

 

Wat heeft de inzet van de externe lesaanbieder je leerlingen opgeleverd?
‘Ze hebben veel plezier op woensdag en denken dat ze niet leren, maar ondertussen leren ze ontzettend veel. Als ze koken, dan doen ze onbewust ook aan begrijpend lezen en rekenen omdat ze het recept moeten volgen. Ook merk ik dat de workshops hun wereld verbreden en ze helpt hun interesses te ontdekken. 

Welke workshop zou je je leerlingen volgend schooljaar willen aanbieden?
‘Voor de populatie op onze school is burgerschap ook een belangrijk onderwerp. Een groot deel van onze leerlingen weet zichzelf wel goed te verdedigen, maar zou nog beter kunnen leren hoe je problemen bespreekt en mondeling oplost. Ook is het belangrijk dat ze over andere culturen dan hun eigen leren. Verder kijk ik ernaaruit om volgend jaar met thema’s te werken.’

 

Leerlingen Stacey, Te’keyah en Indie-Mae aan het woord:

bijgesneden img 0669

 

bijgesneden img 0671

Stacey: ‘Op talentdag gaan wij soms dansen, soms zingen en soms koken. Ik vind koken het leukst, want dan kun je lekkere dingen maken zoals brood en fruitsalade. En dat mag je dan ook mee naar huis nemen. Dansen en singen is ook heel leuk, want we doen soms liedjes van Kinderen voor Kinderen. Deze woensdagen zijn anders dan de andere dagen, want dan hoeven we niet te werken. En we bewegen meer en daar word je fit en sterk van.’

Te’keyah en Indie-Mae: ‘Afgelopen woensdag hadden we moderne dans -met hiphop en zo - en een boekenclub. Bij de boekenclub lijkt het alsof je alleen maar leuke dingen doet, maar eigenlijk is het ook gewoon begrijpend lezen. We vinden het heel relaxed dat we op woensdag zo’n break van ons gewone schoolwerk hebben. En het is ook heel leuk dat we nieuwe dingen ontdekken. Een paar weken geleden hebben we bijvoorbeeld geleerd hoe je filmpjes edit. Dat kunnen we straks gebruiken als we onze eindmusical niet voor een groot publiek kunnen opvoeren. Dan maken we er gewoon een mooi filmpje van voor iedereen.’